MENDELS ARV: I biologiens tidsalder

Kunnskapen om DNA-molekylets struktur og genenes funksjon spiller en sentral rolle innen både biologisk og medisinsk forskning, og får også stadig større praktisk anvendelse innen en rekke andre områder, fra matproduksjon til kriminaltekniske analyser.  Denne kunnskapen gir også nye muligheter for å forstå sammenhenger  i naturen og betydningen av arv og miljø, innen det som kan kalles vitenskapen om livet.

 

Tid og sted:   Fredag 6. november, kl 09.00-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen dekker blant annet lunsj og forfriskninger kr 400,- (300.- for medlemmer og 80,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser). 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket,  Forum for vitenskapsteori og Institutt for biovitenskap 
ved UiO

 
 

Program

 

08:30

-

09:00

 

Registrering

         

09:00

-

09:10

 

Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen

         

09:10

 

09:30

 

Åpning ved Kristin Halvorsen, direktør i Cicero og styreleder i Bioteknologirådet

         
       

DEL 1

09:30

-

10:00

 

Om gener, arter og biologisk mangfold

       

Glenn-Peter Sætre

         

10:00

-

10:30

 

Metagenomikk – arvestoffets puslespill

       

Lise Øvreås

         

10:30

-

11:00

 

Epigenetikk

       

Paul E. Grini

         

11:00

-

11:20

 

Kaffe/frukt

         
       

DEL 2

11:20

-

11:50

 

Tarmens mikrober overstyrer kroppens egne gener

       

Jan Raa

         

11:50

-

12:20

 

Bioinformatikk - fra biologiske data til kunnskap

        Torbjørn Rognes
          

12:20

-

12:50

 

Syntetisk biologi

       

Trygve Brautaset

         

12:50

-

13:10

 

Utdeling av Bonnevieprisen

         

13:10

-

14:10

 

Lunsj

         
         
       

DEL 3

14:10

-

14:40

 

Om genetikk og folkehelsevitenskap

       

Camilla Stoltenberg

         

14:40

-

15:10

 

Genmodifisert mat og etikk

       

Audrun Utskarpen

         

15:10

-

15:40

 

Det store overblikket…

       

Dag O. Hessen


Fra 15:45 Du inviteres til Pub i foajeen i Vilhelm Bjerknes' hus v/ Realistforeningen.
Syntetisk biologi-studentene Hanna Theodora Noordzij og Chiharu Kimura presenteres årets iGEM-prosjekt