Spør en biolog
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Nye innlegg | Spørreundersøkelser | Mine bokmerke | Private meldinger | Hva skjer | Fotogalleri | Artslista | Medlemmer | Søk | Hjelp

 Alle fora
 Spør en biolog
 Spør om sopp
 Løpekule igjen
 Nytt emne  Ny avstemning Ny avstemning
 Svar på emne
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Forfatter Tidligere emne Emne Neste emne  

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Innlegg

Skrevet - 09/08/2017 :  11:31:36  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Det er berre slumpen at ein kjem borti desse løpekulene. Denne gongen var det ein oter som hadde rota i lyngen og sparka opp ei kule.

Funnet vart gjort i furuskog med innslag av lauv 13. april, Nordmøre.

 (Klikk for å se et større bilde)


Frå notata eg gjorde: Tverrmål 16 mm, høgde 11 mm. Skalet er 0,5 mm tjukt, peridiet er nesten 3 mm tjukt. Smal gul sone mot skalet, elles ganske jamt brunt. Sporar runde med to lag inni, ikkje piggar, 14-18 my.

Om "ikkje piggar" er korrekt, det kan diskuterast. Det er vel heller slik at eg ikkje har sett noko som eg oppfattar som piggar. Mogleg nokon annan kan få noko ut av mikroskopbiletet

 (Klikk for å se et større bilde)


Eg ser for meg at det er vorteløpekule eller grynløpekule å velje mellom, men det er vrangløpekule som ikkje har så mykje piggar på sporene.

Medved
Aktiv deltaker

1180 Posts

Skrevet - 09/08/2017 :  13:45:30  Vis profil Send Medved a Private Message  Svar med kopi av melding
Trodde først at det var et ungt eksemplar av grynløpekule. Vanlig knyttet til furu. Flotte foto. Morsomt at du har mikroskopert den. Lettest å ta på innvendig form og farge. Ser at mikroskop bildet ditt ligner på et bilde av vorteløpekule og skiller seg veldig fra bilde av grynløpekule. Da vil jeg heller tro at det er vorteløpekule Kanskje det kommer en ekspert på banen. Kan ta bilder av sidene som viser mikroskopering av artene hvis det ønskelig. Kan være nyttig for flere.


Redigert av - Medved den 09/08/2017 13:58:29
Gå til toppen av siden

kremle
Aktiv deltaker

7245 Posts

Skrevet - 09/08/2017 :  20:12:46  Vis profil Send kremle a Private Message  Svar med kopi av melding
Vorteløpekule, grynløpekule og vrangløpekule har alle piggete sporer, med ulik størrelse. Per M.
Gå til toppen av siden

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Posts

Skrevet - 09/08/2017 :  22:16:00  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av kremle

Vorteløpekule, grynløpekule og vrangløpekule har alle piggete sporer, med ulik størrelse. Per M.Tyder dette at sporene på biletet mitt ikkje har piggar, så det ikkje kan vere nokon av dei tre nemnte? Eller er det slik at sporene har piggar når dei ser slik ut, og då er det ein av dei tre?

Kva gjer ein eigentleg med mikroskopet for å sjå skilnaden på lengda på desse piggane? Eg har til no trudd at piggar på sporer, dei ser ein når dei er i silhuett.

Eg spør fordi eg er uvitande om dette, og det vil eg nok bli heilt til nokon som veit meir enn meg kjem meg litt til hjelp. Inntil då er det visst berre å kaste desse løpekulene ein finn, berre bryderi. Eg har i alle fall ikkje funne noko litteratur på eit språk som det er hjelp i med desse løpekulene, og det er heller ingen vaskelapp på desse løpekulene som seier noko. Prøver ein å spørje dei kva dei heiter, så er dei stumme som eit brød.
Gå til toppen av siden

kremle
Aktiv deltaker

7245 Posts

Skrevet - 10/08/2017 :  08:36:35  Vis profil Send kremle a Private Message  Svar med kopi av melding
Mikroskopets kvalitet er det viktigste for å se så små detaljer klart. I et godt mikroskop er det lett å se piggene, som varierer mellom 1 og 4 my, på de tre artene, som ellers er ganske like.
Per M.
Gå til toppen av siden

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Posts

Skrevet - 10/08/2017 :  10:08:57  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Då har vi ein del lause tråder:
1. Problemet kan skuldast eit for dårleg mikroskop. Er Motic BA310 eit godt nok mikroskop?

2. Det ligg vel nærast eit forslag om at valet står mellom vorteløpekule, grynløpekule eller vrangløpekule, men det verker som det er opning for at det ikkje er dei, eventuelt at det kan vere fleire aktuelle. Går det an å snevre inn kandidatane i korga?

3. Vorteløpekule er opplyst hos Nylen å ha marmorering. Med det snittet og det biletet som er i denne tråden, vil ein då kunne sjå om det er marmorering eller ikkje? Viss ein ikkje kan sjå, kva gjer ein for å kunne sjå om det er marmorering?


Sporebiletet er tatt med ei eining som som ikkje er like god som mikroskopet, og som mellom anna har innstillingar som det krevst ein engelsktalande dataingeniør for å optimalisere. Dessutan finst det jo ein brukar av mikroskopet som ikkje nødvendigvis veit sikkert kva han ser, og heller ikkje har lært alle dei fine orda som bør brukast når slike ting skal forklarast. Dessverre er høgskuleutdanning basert på at studenten meistrer engelsk på eit visst nivå, og dermed blir slike som eg nøydde til å skaffe oss kunnskap utanfor universiteta.

Førebels har eg notert at dei tre har forskjellig lengde på piggane på sporene, noko eg alt har funne ut av, og at ein finn ut av dette viss ein har eit godt mikroskop.

På Nordmøre er det fire funn i slekta Elaphomyces i følgje Artskart, to av vorteløpekule, ein av grynløpekule og i tillegg E. leucocarpus. Er det nok, slik at vi i grunnen ikkje treng bry oss med å finne ut meir? Kjem dei som har greie på dette ein tur så kunnskapen om desse artane blir litt betre, eller vil det vere slik at kunnskapen om dette vil vere basert på kva halvstuderte amatørar klarer å finne ut også i framtida?

Gå til toppen av siden

Eddi
Biolog

1258 Posts

Skrevet - 10/08/2017 :  13:30:36  Vis profil Send Eddi a Private Message  Svar med kopi av melding
Dere glemmer det mest sannsynlige, nemlig at sporene ikke er modne. Det er neppe vanskelig å se ornamenteringen på modne sporer, selv med et middels bra mikroskop. Cortex er ikke marmorert. E. aspesulus har ikke så grove vorter på cortex og ser annerledes ut, etter min begrensede erfaring (se også bilder på nettet). Min konklusjon blir da E. granulatus.
Gå til toppen av siden

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Posts

Skrevet - 10/08/2017 :  23:22:25  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Då trur eg det var noko som ordna seg.

Då prøver eg å oppsummere ut frå kva eg trur.

I utsnittet merka med raud sirkel ville ein sett det viss det er tale om marmorering. Marmorering vil syne som kvite sirkelignande strekar i det brune. Denne har altså ikkje marmorering.

 (Klikk for å se et større bilde)


Innanfor denne slekta har eg funne ut følgjande:
1. Elaphomyces muricatus vorteløpekule: Sporar 25 my, runde, 1,5-2,5 my høge taggar. Marmorert peridium, 3-4 mm tjukt.
2. Elaphomyces asperulus vrangløpekule: 1 my høge taggar. Ikkje marmorert peridium
3. Elaphomyces granulatus grynløpekule Sporar med 2-4 my høge taggar. Ikkje marmorert peridium
4. Elaphomyces anthracinus svart løpekule: svart overflate

5. Elaphomyces maculatus
6. Elaphomyces virgatosporus steppeløpekule
7. Elaphomyces decipiens

Det er mogleg det finst fleire artar i denne slekta som kan vere aktuelle etter kartlegging den seinare tida, men sjansen for å kome borti desse er gjerne ganske liten i alle fall, om ikkje noko anna.

Nr. 1, 2 og 3 har gulaktig og grynete overflate. Nr. 4, 5 og 6 har mørk overflate i det minste. Nr. 7 er eg meir usikker på, men det kan verke som peridium er marmorert i alle fall.

Nr. 5, 6 og 7 har svært få funn.

Truleg skil 1, 2 og 3 seg ut, gule og med grynete overflate. Resten er mørkare og/eller glattare.
Av desse skil nr. 1 seg ut med marmorert peridium. Nr. 3 har vesentleg grovare gryn enn nr. 2. Mikroskopisk er det ein del skilnad på høgda på taggane på nr 2 og 3.

Då kjem eg til same konklusjon som Eddi, Elaphomyces granulatus grynløpekule.

No er eg spent på om det er nokre som vil seie noko til dette.

Gå til toppen av siden

kremle
Aktiv deltaker

7245 Posts

Skrevet - 11/08/2017 :  08:04:47  Vis profil Send kremle a Private Message  Svar med kopi av melding
En god utredning, men så gjenstår det å lære seg hvordan marmorering ser ut. Per M.
Gå til toppen av siden

Limnoan
Biolog9855 Posts

Skrevet - 11/08/2017 :  09:21:47  Vis profil  Besøk Limnoans hjemmeside Send Limnoan a Private Message  Svar med kopi av melding

Grynløpekule kopi fra bok (Klikk for å se et større bilde)

Grynløpekule fra boken
Montecchi Amer & Sarasini Mario: 2000
Fungi ipogei d' Europa
Fondazione Centro Studi Micologici dell' A.M.B Vicenza, Italy
714 pp


Fikk boka som en gave fra Medved.

AA
Gå til toppen av siden

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Posts

Skrevet - 11/08/2017 :  15:53:50  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av kremle

En god utredning, men så gjenstår det å lære seg hvordan marmorering ser ut. Per M.Det ville vere fint om du kan forklare korleis marmoreringa ser ut, så blir ingen bortforklart av min manglande kunnskap om det.
Gå til toppen av siden

Eddi
Biolog

1258 Posts

Skrevet - 11/08/2017 :  17:55:57  Vis profil Send Eddi a Private Message  Svar med kopi av melding
Det er ikke vanskelig å se marmorering av cortex. Her er bilde av E. muricatus:

 (Klikk for å se et større bilde)
Gå til toppen av siden

Tove
Biolog

11681 Posts

Skrevet - 11/08/2017 :  18:29:54  Vis profil Send Tove a Private Message  Svar med kopi av melding
Er marmoreringen også synlig hos helt unge eksemplarer?
Gå til toppen av siden

Medved
Aktiv deltaker

1180 Posts

Skrevet - 12/08/2017 :  23:22:20  Vis profil Send Medved a Private Message  Svar med kopi av melding
Ja, ved unge eksemplarer er det enklest å se dette. Bilde Eddi har vist er et ganske ungt eksemplar av vorteløpekule.
Ettersom jeg ikke kan mikroskopering, deler jeg jeg dem i to og da er det lett skille vrangløpekule, grynløpekule og vorteløpekule.
Dette kommer tydelig frem i boken, som Limnoan viser til. Fikk boken anbefalt Mollia og har anbefalt den her tidligere.

Problemet er når man finner svarte løpekuler, bortsett fra en art, Elaphomyces citrinopapillatus, som var ny for vitenskapen i ca. 2012.
Tror ikke arten er ferdig beskrevet og det er synd, fordi jeg hadde lyst til å registrere de 5-6 funnene av arten og spesielt nå som Oslo kommune og idretten ødelegger området.

I tillegg til "vortene" på vorteløpekule, skiller fargen på vorteløpekule seg ofte en del fra de to andre artene, som er helt vanlig. Vrangløpekule stort sett knyttet til gran og grynløpekule stort sett knyttet til furu.

Ofte får hunden min beskjed om å ikke begynne å lete ved gran, men det har hendt at han da funnet svarte løpekuler i forskjellige arter, men her har jeg problemer, fordi det er bare den ene arten, som var ny for vitenskapen, som er ganske lett å skille fra andre jeg ikke har mulighet til å finne ut av.

Hvis man er dyktig på mikroskopering og har denne boken, tror jeg man kommer langt.

Beklager hvis dette ble litt avsporing.

Til Øysten F, den foreløpige siste arten løpekuler, Elaphomyces citrinopapillatus. I nevnte bok er det beskrevet 10 arter og så kommer Elaphomyces citrinopapillatus itillegg.


Gå til toppen av siden

Øystein F
Aktiv deltaker

2971 Posts

Skrevet - 13/08/2017 :  15:38:31  Vis profil Send Øystein F a Private Message  Svar med kopi av melding
Då har vi funne ut av nokre mysterier, og gjerne oppdaga nokre nye. Det ligg utfordringar på ulike nivå i denne slekta, og det er jo gjerne eit bra utgangspunkt for fortsatt interesse.
Gå til toppen av siden
  Tidligere emne Emne Neste emne  
 Nytt emne  Ny avstemning Ny avstemning
 Svar på emne
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Snarvei:
Spør en biolog © © 2001 BIO Gå til toppen av siden
Denne sida ble genererert på 0,38 sekunder. Snitz Forums 2000