Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse  Haraldsen.Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse Haraldsen.Professor Kristine Bonnevie understreket i sin tid at universitetsansatte hadde plikt til å engasjere seg på tre sentrale områder: forskning, undervisning/administrasjon og formidling. Innen det siste området, formidling, var hun selv en foregangskvinne. Dag O. Hessen, som i dag er en av vårt lands mest sentrale, og ikke minst,  mest kjente  biologer, oppfyller alle Bonnevies krav.


Professor dr.philos. Dag O. Hessen, CEES, Universitetet i Oslo,   mottok Bonnevieprisen for 2014.

Som forsker ved CEES er han internasjonalt kjent, med en rekke banebrytende artikler i sentrale tidsskrifter, bl.a. Science.

Han er en populær underviser i biologi og ikke minst veileder for en rekke PhD  kandidater. Han har også vært medlem av Universitetsstyret,  er medlem av  etikkrådet i Statens Pensjonsfond Utland "Oljefondet" og har hatt sentrale verv innen miljøbevegelsen.

Som formidler og popularisator er han i dag kanskje den fremste i landet. Hessen har utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker, har skrevet tallrike kronikker og avisartikler, bl.a. i Morgenbladet og Klassekampen, og har holdt nærmest utallige foredrag (opptil 1-2 foredrag pr uke).

For denne innsatsen har han mottatt en rekke  priser, bl.a. Forskningsrådets formidlingspris (1998), Akademikerprisen (2010) og Fritt Ords honnørpris (2010). Når det gjelder øvrig virksomhet henvises det til hans imponerende CV på  egen hjemmeside, på Wikipedia,  eller på UiOs nettside.

Det er få biologer, eller forskere overhodet, som har fremhevet sitt fagområde i den norske offentligheten på samme positive måte som Dag O. Hessen, og han er derfor en usedvanlig kvalifisert kandidat til Bonnevieprisen.

Les scorpions sont facilement complexés, et malgré leur caractère puissant et https://pharmmeds24.com/generic-cialis-soft-prix/ vente cialis soft ardent, ils ont aussi besoin d’un(e) partenaire qui les rassure… notamment au niveau here propecia prix en france de leur amour pour eux, de leur sex-appeal et du désir sexuel du partenaire. http://miskiki.eu/wp-content/uploads/2017/11/html/18.html propecia acheter sans ordonnance l'érection est maintenue grâce au pouvoir vasodilatateur du condiment qui stimule et prixno1 acheter priligy en ligne en france tonifie votre bien-aimé. La verge est rigidifiée par du silicone implanté dans le corps caverneux.