SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 

Foreløpig program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
         
09:00 - 09:10   Velkommen
         
09:10 - 09:30   Åpning
         
        DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:30 - 09:40   Endosymbionteorien 50 år ved UiB. 
        Anders Goksøyr
         
09:40 - 10:10   One plus one equals one: historical and modern perspectives on endosymbiotic theory
        John M. Archibald
         
10:40 - 11:00   Kaffe/frukt
         
        DEL 2: NATUREN
11:00 - 11:30   It’s complicated. Mykorrhiza – et mangslungent samliv mellom planterøtter og sopp
        Håvard Kauserud
         
11:30 - 12:00   Insekter og symbioser
        Anne Sverdrup-Thygeson
         
12:00 - 12:30   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
12:30 - 12:50   Utdeling av Bonnevieprisen
         
12:50 - 13:50   Lunsj
         
        DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
13:50 - 14:00   Lansering av nye Spør en biolog!
        Torborg Galteland
         
14:00 - 14:30   Tarmbakteriene og oss
        Johannes Espolin Roksund Hov
         
14:30 - 15:00   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
15:00 - 15:30   Samarbeid fra celle til samfunn
        Dag O Hessen
         
 15.30    16.00    Debatt
         

 

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

 

BIO-konferansen 2017 arrangeres av:

BIO   tomtestiftelsen l
 Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen.

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

 

Arrangør

                  BIO                tomtestiftelsen l

Norsk Biologforening (BIO) og Tømtestiftelsen. 
I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB