HAVET  - klodens største sammenhengende økosystem

Vi benytter oss av havet som om det er en uendelig skattekiste full av et fantastisk liv og uante muligheter. Hva skjer når vi fyller opp havet med søppel og hva skjer hvis havstrømmene snur?

 

Tid og sted:  Fredag 7. november, kl 09.00-17.00 i Georg Sverdrups hus, Auditorium 1, Universitetet i Oslo, Blindern
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen er for lunsj og forfriskninger kr 350,- (250.- for medlemmer og 60,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser). 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Institutt for biovitenskap, Realfagsbiblioteket


Program

09:00 VELKOMMEN 

Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen
Åpning av konferansen ved professor Asbjørn Vøllestad fra institutt for Biovitenskap

Møteleder: Mali Hole Skogen

09:05 – 09:45 Fotoforedrag om det fantastiske livet i havet!  

Frank Emil Moen, marinbiolog og saksprosaforfatter. Egersund

09:45 – 10:30 Havet - klodens største sammenhengende økosystem - er også en viktig del av klimasystemet. Betraktninger rundt fysikk og biologi i havet.
Cecilie Mauritzen, forskningsdirektør i Det Norske Veritas GL

10:30 – 11:00 De største truslene mot det marine mangfoldet 
Dag O. Hessen, professor CEES,  Universitetet i Oslo

11:00 – 11:30 Kaffe/frukt

11:30 – 12.00 Samfunnsmessig betydning av marint mangfold med hovedvekt på fisk.
Olav Sigurd Kjesbu, Direktør Hjortsenteret Bergen (et forskningsnettverk mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Uni Research) 

12:00 – 12:30 Et kritisk blikk på norsk forvaltning av havet
Maren Esmark, generalsekretær i Norges Naturvernforbund

12:30 – 13:00 Plastforurensning og marin forsøpling – internasjonalt og i Norge 
Magnus Svendsen Nerheim, masterstudent, marin forsøpling, Universitetet i Bergen

13:00 – 13:15 Utdeling av Bonnevieprisen

13:15 – 14:15 Lunsj i Vilhelm Bjerknes hus

14:15 – 15:00 Hvordan påvirker norske fiskerier og fiskeoppdrett det biologiske mangfoldet?
Henning Røed, marinbiolog og freelance forfatter

15:00 – 15:30 Miljøeffekter av oljeutvinning
Jonny Beyer, forsker NIVA.

15:30 – 15:45: Kaffe

15:45 - 16:30: Hvordan bør vi forvalte havet og havressursene?
Paneldebatt m/Frank Emil Moen, Dag O. Hessen (UiO), Olav Sigurd Kjesbu, Jonny Beyer (NIVA) og  Olav Aga  (Natur og Ungdom). Ordstyrer: Henning Røed

16:30 – 18:00 Mingling og pub i Vilhelm Bjerknes hus i etterkant av konferansen

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt