LIVETS OPPRINNELSE OG HVA ER EGENTLIG LIV? I BIO-konferansen 2019 stiller vi de virkelig store spørsmålene om livets opprinnelse og hva er egentlig liv.

Program 

 

09:00 - 09:30   Registrering og kaffe
09:30 - 09:40   Velkommen
09:40 - 09:50   Åpning
 09:50    10:05   Musikalsk innslag: Overgump
         
        DEL 1  
10:05 - 10:35   Jorda før livet
        Anja Røyne
         
10:35 - 11:05   Hva er liv?
        Dag O. Hessen
         
11:05  -  11:35   Hvordan oppsto liv?
        NN
         
11:35  -  12:35   Lunsj 
         
        DEL 2 
12:35   - 13:05   Oppsplitting av livets tre
        Jon Bråte
         
13:05 - 13:35   Er virus liv?
        Tone F. Gregers
         
13:35  -  13:55   Utdeling av Bonnevieprisen
13:55 - 14:35   Kaffe/frukt
         
         DEL 3 
14:35 - 15:05   Masseutryddelsen
        NN
         
15:05 - 15:35   Menneskets digitale kommunikasjon
        Kai Olav Ellefsen, IFI, UiO
         
        SOSIALT
16:00  -  17.45    Pub i Vilhelm Bjerknes hus
         
18:00       Middag for de som ønsker (påmelding)
         

 

 

 

                 BIO            tomtestiftelsen l    

ArrangørNorsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen
I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap: UiO