I neste nummer av av bladet vårt er flere biologer invitert til å fortelle om en biologibok som har betydd mye for dem. Hva som er en biologibok er noen ganger tolket ganske fritt, og vi presenterer et spennende knippe bøker som vi håper at flere vil få opp øynene for. 

OM du ikke er edlem eller abonnent kan du likevel bestille og få dette nummeret tilsendt.  Bladet blir sendt ut i løpet av desember 2017.
Ja, jeg bestiller biolognummeret om min beste biologibok  (kr 75 + porto).