Biolog er tidsskriftet for Norsk Biologforening - BIO.

Biolog utkommer tre til fire ganger i året. Biolog inneholder blant annet faglige artikler om forskning, skolespørsmål og forvaltning. Biolog har som et av sine mål å holde biologer og andre faglig oppdatert om viktige og aktuelle spørsmål.2020 argangenl

Redaksjonen
Torborg Galteland (redaktør)
Åsta Dale
Klaus Høiland
Thore Lie
Inger Nordal