Biolog er tidsskriftet for Norsk Biologforening - BIO.

Biolog utkommer tre til fire ganger i året. Biolog inneholder blant annet faglige artikler om forskning, skolespørsmål og forvaltning. Biolog har som et av sine mål å holde biologer og andre faglig oppdatert om viktige og aktuelle spørsmål.2020 argangenl

Redaksjonen
Torborg Galteland (redaktør)
Klaus Høiland
Thore Lie
Harald Mjønes
Inger Nordal

Redaksjonsråd
Kirsten Borse Haraldsen
Elina Melteig
Ivar Mysterud
Jørgen Stenersen