Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter til reduserte priser. 

Pris: Kr. 325,00

Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser.  Studenter får medlemskap til redusert pris.

Pris: Kr. 200,00

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Penjonister er medlem til redusert pris.

Pris: Kr. 225,00

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Arbeidsledige får medemskap til redusert pris. 

Pris: Kr. 200,00

 Som støttemedlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. 

Pris: Kr. 325,00

 Som personlig abonnenet (støttemedlem) får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. 

Pris: Kr. 325,00

 Abonnementet gjelder institusjoner.  Som abonnent får dere  tidsskriftet BIOLOG tilsendt tre til fire ganger i året.  Enkeltpersoner som vil ha tidsskriftet velger medlemskap.

Pris: Kr. 390,00
Kjøpe siste blad

Biolog nr 1-2020, med tittelen "Livets opprinnelse og hva er egentlig liv", er nylig trykket. Vi har et lite restopplag som kan bestilles. 

Tidsrom: 4 måneder
Pris: Kr. 120,00