Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter til reduserte priser.  Alle kan bli medlem.

Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser.  Studenter får medlemskap til redusert pris.  Alle kan bli medlem.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Penjonister er medlem til redusert pris.  Alle kan bli medlem.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Arbeidsledige får medemskap til redusert pris.