BIOs årsmøte blir mandag 25. april kl. 18

Møtet holdes digitalt på zoom. 

https://uio.zoom.us/j/69130938091?pwd=Vk8yRXBKY0hNQUtlRFJ2WGsySFpJZz09
Meeting ID: 691 3093 8091
Passcode: 750230

Saksliste
1. Åpning og  konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden           - 
  • Valg av ordstyrer og referenter           

2. Årsmelding 2021 

3. Regnskap 2021 og budsjett 2022

4. Valg


Vel møtt