Norsk Biologforening har holdt BIO-konferansen nesten årlig siden begynnelsen av 1990-tallet.  På denne siden finner du en oversikt over konferanser vi har holdt.

BIO-konferansen 2019LIVETS OPPRINNELSE OG HVA ER EGENTLIG LIV

Oslo 8. november 2019.

1. BIO-konferansen 2019 - informasjon

2. BIO-konferansen 2019 - program

 

BIO-konferansen 2018KOMMUNIKASJON

Konferansen ble holdt i Oslo 2. november 2018. Det var 128 deltakere tilstede.

1. BIO-konferansen 2018 - informasjon

2. BIO-konferansen 2018 - program

 

BIO-konferansen 2017: SYMBIOSE

Oslo, 3. november 2017. Det var 190 deltakere
Film fra BIO-konferansen 2017

 

BIO-konferansen 2016: Sabima 20 år. Naturlige løsninger.

Oslo, 4. november 2016. Det var 312 deltakere
Film fra BIO-konferansen 2016

 

BIO-konferansen 2015: MENDELS ARV: I biologiens tidsalder

Oslo, 6. november 2015. Det var 228 deltakere

1. BIO-konferansen 2015 - program og informasjon

2. Film fra BIO-konferansen 2015  

3. Informasjon om noen av foredrageneBIO-konferansen 2014: HAVET  - klodens største sammenhengende økosystem

Oslo, 7 november 2013. Det var 124 deltakere.

1. BIO-konferansen 2014 - program og informasjon

2. Film fra BIO-konferansen 2014

3. Informasjon om noen av foredragene

BIO-konferansen 2013: PEST OG PLAGE!
Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorligste truslene, før og nå.

Oslo, 1 november 2013. Det var 136 deltakere.

1. BIO-konferansen 2013 - program og informasjon

2. Film fra BIO-konferansen 2013 

3. Informasjon om noen av foredragene

 

BIO-konferansen 2012: BIOFILM - Mikrobiologisk dynamitt?

Oslo, 2 november 2012. Det var 138 deltakere

1. BIO-konferansen 2012 - program og informasjon

2. Film fra BIO-konferansen 2012

 

BIO-konferansen 2011: Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? 

Oslo, 25. november 2011. Det var 219 deltakere

1. Program og informasjon

2. Film fra konferansen

 

BIO-konferansen 2010: Blåmandag for biomangfoldet?

Oslo, 5. november 2010. Det var 170 deltakere

1. Program og informasjon

2. Link til film og artikler fra konferansen

 

BIO-konferansen 2009: Fra artenes opprinnelse til artenes forsvinnelse?

Oslo, 11.november 2009. 150 deltakere

Program og informasjon

 

BIO-konferansen 2007: Miljøgifter og marint liv – Utfordringer ved opprydding av forurenset sjøbunn

Informasjon

Program

Presentasjonene

 

BIO-konferansen 2006: Fugleinfluensa og pandemitrussel: Hysteri eller realitet? Epidemier i en globalisert verden.

Program

Foredragsholderne

Konklusjon

 

BIO-konferansen 2004: Genteknologi - mulighetenes arena?

Georg Sverdrups hus 26.-27. mars 2004. 60 deltakere

Program for BIO-konferansen 2004

 

BIO-konferansen 2002: Framtida for mangfoldet i utmarkas kulturlandskap

26-27 april, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.  Konferansen hadde ca 120 deltakere. Biolog nr 3-4 2002 var rapport fra konferansen. 

  

BIO-konferansen 2001: Det er mer mellom himmel og jord…og vitenskapen arbeider på spreng for å avsløre hemmelighetene,

11-12 mai i det nye Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Konferansen hadde 30 deltakere.

 

BIO-konferansen 1999: Miljøkrisen avlyst?  

BIO arrangerte i samarbeid med Senter for utvikling og miljø og biologisk instutt, Universitetet i Oslo, konferansen «Miljøkrisen avlyst?». 24.- 25. april på på Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Konferansen hadde 100 deltakere.

 

BIO-konferansen 1998: Bedre føre var- enn etter snar?

BIO arrangerte «Bedre føre var,- enn etter snar» på Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 11.- 12. september . Konferansen hadde 91 deltakere.

Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

BIO-konferansen 1997: Konferanse om Human genomprogrammet

BIO arrangerte «Konferanse om Human genomprogrammet» på SAS hotellet i Oslo 25.- 27. april. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Bioteknologinemda, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. 300 nordiske deltakere med ulik fag- og yrkesbakgrunn deltok. Målet for konferansen var å fokusere på de sosiale, juridiske og etiske utfordringene samfunnet vil stå ovenfor når kunnskap om hele det humane genomet er kartlagt.
Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

BIO-konferansen 1996: Tema i tiden

BIO arrangerte konferansen «tema i tiden» 20. - 22. september 1996 i samarbeid med Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo. Interessen var stor og konferansen samlet ca 140 deltakere fra hele landet. Målet for konferansen var å fokusere på det «fagbiologiske» i dagsaktuelle tema, og derved øke forståelsen utover det som fremgår i pressen.

Det ble trykket ett nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

BIO-konferansen 1995: Fagkonferanse om bevaring av biologisk mangfold. Handle lokalt - tenke globalt

9-10. okt 1995. 270 deltakere.  Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

 BIO-konferansen 1994: Biodiversitet og evolusjon

11-12.mars 1994.  Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

BIO-konferansen 1992: Biologiens stilling i grunnskolen

27. april 1992.  Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

 

BIO-konferansen 1991: Føre-var prinsippet og andre nye prinsipper for miljøforvaltningen.

120 deltakere. Det ble trykket et nummer av Biolog med foredrag fra konferansen.

---------