Dag Boman får Bonnevieprisen
Prisvinner Dag
Boman til venstre
og BIOs leder
Kirsten Borse
Haraldsen.
Dag Boman, fra Arendal videregående skole, har gjennom lang tid vært en ildsjel i sitt engasjement for skolen og realfagene. Dette gjelder både som populær lektor gjennom undervisning og fremragende arbeid i klasserommet, og som en person som standhaftig har forfektet faglige meninger. Derfor fikk han Bonnevieprisen i 2008.

 

Boman har arbeidet kraftfullt og tålmodig for å styrke biologfaget, spesielt i arbeidet med lærebøker og nye læreplaner for videregående skole. Til tider har motstanden vært stor fra styrende politikere og byråkrater, men Boman har vist en sjelden utholdenhet i sitt målrettete arbeid.

Styret i BIO er bekymret for utviklingen i norsk skole når det gjelder prioriteringen av naturvitenskapelige fag. BIO mener at det er viktig å få et sterkere søkelys på den faglige kvaliteten og den dårlige rekrutteringen til disse fagene.

En bred offentlig debatt og tydelige talsmenn for naturvitenskapen er helt nødvendig for å få til dette. Årets prisvinner er en av disse talsmennene. Hans engasjement har inspirert mange yngre lærere til å engasjere seg i medie­debatten om realfagene. Vi håper at prisen kan bidra til at Boman fortsetter å engasjere seg i mange år framover.

Bonnevieprisen gis til  personer som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole.

Den 23. oktober 2008 delte leder av BIO, Kirsten Borse Haraldsen, ut Bonnevieprisen for 2008. Dette skjedde på Naturfagsenterets Naturfagkonferanse, under plenumsåpningen i Georg Sverdrups hus.

Prisen består av et æresmedlemskap i BIO og et kunst­verk. Boman fikk et bilde laget av Øystein Mobråten. Et bilde av en hubrounge.
Bonnevieprisen er opprettet til ære for den kjente norske biologen og landets første kvinnelige professor Kristine Bonnevie (1872-1948).