Erik TunstadBonnevieprisen 2015 gikk til Erik Tunstad. (Foto: Yngve Vogt)Det finnes knapt en annen biolog som til de grader har fremhevet biologifaget i populærvitenskapelige bøker og artikler. Han er et herlig kinderegg av en biolog: forskningsjournalist, forfatter og samfunnsdebattant. Med sitt store utvalg av medier har han nådd frem til et stort publikum, skapt engasjement og undring også utenfor den vanlige skaren biologiinteresserte. Hans hovedfelt er evolusjon, økologi, miljøvern og biomangfold.


Han har gått i bresjen for kritisk tenkning da han sammen med to andre kolleger grunnla foreningen Skepsis hvor formålet er å forsyne pressen og samfunnet med kritikk av den «syndflod av vås» som publiseres. Han var programleder og journalist i «Verdt å vite» i en årrekke og hadde sitt første program i 1991 og fortsatte til 2009. Samtidig arbeidet han parallelt med Forskning.no som ble opprettet av Norges Forskningsråd i 2002, han satt i redaksjonen fram til 2008 og har i ettertid deltatt som gjesteskribent. Bidraget på Forskning.no teller over 600 artikler. Samtidig skrev han også, i årene 2005 til 2013, en rekke artikler i Morgenbladet. En del av dem under spalten «Rapporter fra forskningsfronten».
Som om ikke det var nok, har han også fått tid til å skrive lærebøker, bidratt med kapitler i bokutgivelser og ikke minst utgitt tre solide verk innen eget forfatterskap: I 2009 kom Darwins teori Evolusjon gjennom 400 år. I 2011: Juks Hvordan forskere svindler og hvorfor det ikke er så farlig. Og i 2015: Evolusjon basert på en sann historie.
For noen år siden, mens han satt og drakk kaffe i sitt bibliotek og skrivehule på Tjøme, sa han: “Jeg vil skrive mer om miljø! Kanskje er det fordi jeg har blitt mer sentimental på mine eldre dager, kanskje fordi jeg vil gjøre noe for den verden mine barn skal arve.” Og så gjorde han det.
Erik Tunstad er biolog, men har valgt andre roller og andre veier i livet enn det den vanlige biologen gjør. Han har valgt å skrive, å fortelle, å opplyse, å debattere, og å dele biologien med det norske samfunnet. Så blekket spruter. Dessuten sier han aldri nei og tar seg alt for lite betalt. Erik Tunstad har tatt ansvaret biologer har for å formidle kunnskap på alvor, og han har vist at det går ann. Han er er stort forbilde for mange, særlig yngre biologer, som føler på viktigheten av å anvende sin biologiske kunnskap og delta i samfunnet på nye måter.
Erik Tunstad og Dag O. HessenErik Tunstad, til høyre, sammen med fjorårets prisvinner Dag O. Hessen (Foto: T.G.)I 2012 fikk Erik Tunstad Språkrådets språkpris for fremragende bokmål. Med Bonnevieprisen får han en pris for innholdet.

il modifie notre perception des choses, il nous donne clomid commander un sentiment de detente, de bien-etre, qui nous fait souvent oublier les mauvaises choses et nous donne sur l’instant une sensation de « mieux-vivre ». Leur sexualite represente un ecran d’ordinateur cialis achat en ligne ou une multitude de pages sont ouvertes, ou un enorme choix de femmes s’avere desormais disponible.