sommeogkirsten webProfessor emeritus Lauritz­ ­Sverdrup Sømme ble til delt Bonnevie­prisen 2012 for sitt livslange arbeid med å popu­larisere biologi i den norske­ offentlighet­. Prisen ble delt ut under­ BIO-konferansen 2. november 2012

Å popularisere, og vinne gehør for insektenes liv, levned og betydning på en ellers ikke veldig interessert offentlig arena, kan kreve sin mann. Eller kvinne. Sømme har hatt det som trenges, og han har brukt det med hell. Gjennom et uvanlig omfattende vitenskapelig og populærvitenskapelig forfatterskap har han gjennom en lang årrekke søkt å bevisstgjøre den vanlige mann og kvinne om denne gruppen av tilsynelatende ubetydelige skapninger, som faktisk er livsviktige for vår overlevelse.

Listen over Sømmes artikler, bøker og avisinnlegg er lang. 120 artikler og 9 bøker er kommet fra hans hånd. Hans artikler er å finne i mange tidsskrifter og dagsaviser, fra Fauna og Naturen, PM – Populærvitenskapelig Magasin, Insekt-Nytt, Biolog, Norsk Landbruk, Hagetidende og mange flere, til Aftenposten og A-Magasinet, Dagens Næringsliv og Nationen. Han har utgitt en rekke bøker om insekter og insektbekjempelse og flere kapitler i Norges Dyr kommer fra ham.
Hans virkefelt har vært vidt. Entomologiske studier har brakt ham til Arktis og Antarktis, til alpine strøk og til Afrika. Insektfysiologi har hele tiden vært et sentralt tema, med spesiell vekt på spørsmål om insektenes strategi for overlevelse. Hvordan kan insekter klare seg i den ekstreme kulden i Antarktis, eller den ditto heten i afrikanske ørkenstrøk?
Sømme har imidlertid ikke vært ensidig opptatt av insektene. Hans liste over populærvitenskapelige artikler, viser en forsker som ønsker å dele sine inntrykk. Han skriver om stedene han har vært, og ikke bare om seksbente invertebrater, men også om pingviner, sel, reinsdyr og mye, mye annet – fra hele kloden.
En del av dette har han beskrevet med stor – kommersiell – suksess. Hans rikt illustrerte bøker om sel og pingviner i Antarktis har vært populære, endog så populære at de appellerte til utenlandske forlag. Hans barne- og familiebøker om pingviner er kommet i tyske, engelske, svenske, danske, slovenske og japanske utgaver.
Lauritz Sømme er cand.real. fra 1958, og dr.philos. ved Universitetet i Oslo fra 1967. Han var vitenskapelig ansatt ved Statens plantevern fra 1958 til 1971 og dosent/professor ved UiO i årene 1971 – 1996, deretter senior­forsker fra Forskningsrådet til 1999. Listen over hans vitenskapelige arbeider er formidabel – men ved siden av de populærvitenskapelige arbeid vi skisserte over, kan vi også trekke fram to barnebøker: Blomster og bier og Edderkoppens hemmelige liv.
Hvilket viser Lauritz Sømme som en mann med genuin interesse for å bringe biologien fram til alle, uansett hvor de er i samfunnet.

Erik Tunstad