stenseth Professor i biologi, Nils Christian Stenseth (bildet), fikk prisen for sin faglige innsats og sin formidling og synliggjøring av biofaget gjennom foredrag, debatter og kronikker både nasjonalt og internasjonalt. Prisen ble utdelt under Biokonferansen 2010, 5. november. Det var et kobberstikk av biologiprofessor Harald Kryvi og et æresmedlemskap i Norsk Biologforening.

 Prisen er er er oppkalt etter norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie, og utdeles til en person, en organisasjon, en informasjonskanal eller et spesielt initiativ, som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole.
Nils Christian Stenseth har vært en aktiv formidler av forskning i flere tiår, både når det gjelder miljø, klima, forskningspolitikk og evolusjon.Hans 579 hyppig siterte artikler i internasjonale tidsskrifter, inkludert en rekke arbeider i Science og Nature, vitner om en svært aktiv forskerkarriere. Stenseth  bidrar utstrakt med kronikker og leserinnlegg både i nasjonal og internasjonal presse.
Han inviterer stadig internasjonale topp­forskere til å holde foredrag for den norske allmennhet.
Han arrangerer den årlige Kristine Bonnevie-forelesningen som ble innstiftet i 2006 med Richard Dawkins som foredrags­holder. Han står også bak arrangementet Darwin Day som avvikles på Darwins fødselsdag 12. februar. Stenseth benyttet Darwins 200-årsjubileum til fulle og inviterte til 20 åpne foredrag og debatter.
Stenseth studerte populasjonsbiologi og økologisk modellering, og ble tildelt graden Dr.philos. i 1978.  Han har i tillegg hatt en rekke redaksjonelle og administrative verv, og er for tiden Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

I sin takketale sa prisvinneren blant annet:

-  Jeg er veldig glad for å ha fått en pris som bærer Kristine Bonnevies navn og jeg er veldig glad for å ha blitt satt pris på som biolog.
Det er biolog jeg er og det er biolog jeg vil være.