Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse  Haraldsen.Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse Haraldsen.Professor Kristine Bonnevie understreket i sin tid at universitetsansatte hadde plikt til å engasjere seg på tre sentrale områder: forskning, undervisning/administrasjon og formidling. Innen det siste området, formidling, var hun selv en foregangskvinne. Dag O. Hessen, som i dag er en av vårt lands mest sentrale, og ikke minst,  mest kjente  biologer, oppfyller alle Bonnevies krav.


Professor dr.philos. Dag O. Hessen, CEES, Universitetet i Oslo,   mottok Bonnevieprisen for 2014.

Som forsker ved CEES er han internasjonalt kjent, med en rekke banebrytende artikler i sentrale tidsskrifter, bl.a. Science.

Han er en populær underviser i biologi og ikke minst veileder for en rekke PhD  kandidater. Han har også vært medlem av Universitetsstyret,  er medlem av  etikkrådet i Statens Pensjonsfond Utland "Oljefondet" og har hatt sentrale verv innen miljøbevegelsen.

Som formidler og popularisator er han i dag kanskje den fremste i landet. Hessen har utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker, har skrevet tallrike kronikker og avisartikler, bl.a. i Morgenbladet og Klassekampen, og har holdt nærmest utallige foredrag (opptil 1-2 foredrag pr uke).

For denne innsatsen har han mottatt en rekke  priser, bl.a. Forskningsrådets formidlingspris (1998), Akademikerprisen (2010) og Fritt Ords honnørpris (2010). Når det gjelder øvrig virksomhet henvises det til hans imponerende CV på  egen hjemmeside, på Wikipedia,  eller på UiOs nettside.

Det er få biologer, eller forskere overhodet, som har fremhevet sitt fagområde i den norske offentligheten på samme positive måte som Dag O. Hessen, og han er derfor en usedvanlig kvalifisert kandidat til Bonnevieprisen.